Pozvánka na seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ (1)

Pozvánka na seminář FINANČNÍ ŘÍZENÍ (1)

Typ akce: Seminář
Termín konání: 25. 6. 2009 9:00 - 9:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Euroinfocentrum, Náměstí Republiky 1, zasedací místnost č. 1 „Spořitelna“.

Seminář Finančřízení je rozdělen do tří bloků. Po každém bude následovat praktický workshop, kde sičastníci bezprostředně vyzkouší přednášené téma. Absolventi se naučí sestavovat rozpočet a finanční plánřet harmonogram projektu. Dalšími tématy budou rozvaha, náklady a výnosy, cash-flow projektu ačíslení socioekonomických přínosů projektu.častníci k dispozici konkrétní výstupy jednotlivých pilotních projektů, jakoříklad jejich rozpočet, harmonogram, monitorovací zprávy, žádost o platbu, oddělenou účetní evidenciů vynaložených příjemcem.

Kapacita je omezena na 25 osob. Registrace jsou možné elektronicky na www.cep-rra.cz/papk/ .


Projekt PAAK je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. 

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena