Konzultační dny v Euroregionu Euroregion Elbe-Labe (1)

Konzultační dny v Euroregionu Euroregion Elbe-Labe (1)

Typ akce: Seminář
Termín konání: 8. 6. 2009 0:00 - 0:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: v jednatelstvích euroregionů

Individuální konzultaci v JTS sídlící v Saské rozvojové bance - dotační bance - v Drážďanech si mohou kooperační partneři dohodnout kdykoliv.

V rámci přípravy na konzultaci je potřeba, abyste na e-mail zaslali JTS v dostatečném předstihu před termínem konzultace popis Vašeho projektového záměru, který by měl obsahovat následující údaje:

 

 • obsah a cíle projektu
 • údaje k přeshraničnímu charakteru projektu
  (společné plánování, realizace, financování a/nebo společný personál)
 • kooperační partner (ze Saska a ČR)
 • doba realizace
 • plán výdajů a financování

JTS dále potřebuje následující údaje týkající se žadatele samotného:

 

 • jméno/název žadatele
 • adresa
 • datum založení (např. u sdružení, podniků)
 • datum narození (u soukromých osob)
 • příp. kontaktní osoba

Využijte prosím formuláře pro popis projektového záměru. Společně s tímto formulářem prosím zašlete na Společný technický sekretariát i vyplněné a podepsané Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů .

Projektové záměry jsou zpracovány převážně pomocí elektronické komunikace, která obsahuje jak data týkající se projektu, tak osobní data, které JTS obdrží od žadatele. Podle saského zákona na ochranu dat (SächsDSG) je Saská rozvojová banka - dotační banka - (SAB) povinována chránit především osobní data. Prosíme Vás proto, abyste Společnému technickému sekretariátu společně s popisem projektového záměru doručili i kompletně vyplněné a podepsané Prohlášení o souhlasu. Upozorňujeme na to, že Váš souhlas s nekódovaným zasíláním osobních dat je dobrovolný. Máte právo toto Prohlášení nepodepsat nebo s budoucí účinností odvolat, pokud tomu nebrání právní důvody. V takovém případě je potřeba zasílat data zakódována, přičemž kódování by mohlo mít za následek, že se značně prodlouží zpracování Vašeho záměru.

Konzultační dny v České republice

Českým zájemcům jsou konzultace podávány ve spolupráci s krajskými úřady a Centrem pro regionální rozvoj ČR, konkrétně na pobočce v Chomutově. Aktuální konzultační dny v České republice naleznete zde .

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena