Konzultační dny na KÚ Karlovarského kraje

Konzultační dny na KÚ Karlovarského kraje

Typ akce: Seminář
Termín konání: 12. 6. 2009 0:00 - 0:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání:

Kromě uvedených termínů konzultací si mohou kooperační partneři dohodnout kdykoliv individuální konzultace v JTS, který sídlí v Saské rozvojové bance - dotační bance - v Drážďanech příp. na krajských úřadech.

V rámci přípravy na konzultaci je potřeba, abyste na e-mail kontakt@ziel3-cil3.eu zaslali JTS v dostatečném předstihu před termínem konzultace popis Vašeho projektového záměru, který by měl obsahovat následující údaje:

 

 • obsah a cíl projektu
 • údaje k přeshraniční charakteru projektu
  (společné plánování, realizace, financování a/nebo společný personál)
 • kooperační partneři (ze Saska a ČR)
 • doba realizace
 • plán výdajů a financování

JTS dále potřebuje následující údaje týkající se žadatele samotného:

 

 • jméno/název žadatele
 • adresa
 • datum založení (např. u sdružení, podniků)
 • příp. kontaktní osoba

Využijte prosím formuláře pro popis projektového záměru. Společně s tímto formulářem prosím zašlete na Společný technický sekretariát i vyplněné a podepsané Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů .

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena