Konzultační dny na CRR ČR v Chomutově (1)

Konzultační dny na CRR ČR v Chomutově (1)

Typ akce: Seminář
Termín konání: 3. 7. 2009 0:00 - 0:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání:

Kromě uvedených termínů konzultací si mohou kooperační partneři dohodnout kdykoliv individuální konzultace v JTS, který sídlí v Saské rozvojové bance - dotační bance - v Drážďanech příp. na krajských úřadech.

V rámci přípravy na konzultaci je potřeba, abyste na e-mail kontakt@ziel3-cil3.eu zaslali JTS v dostatečném předstihu před termínem konzultace popis Vašeho projektového záměru, který by měl obsahovat následující údaje:

 

 • obsah a cíl projektu
 • údaje k přeshraniční charakteru projektu
  (společné plánování, realizace, financování a/nebo společný personál)
 • kooperační partneři (ze Saska a ČR)
 • doba realizace
 • plán výdajů a financování

JTS dále potřebuje následující údaje týkající se žadatele samotného:

 

 • jméno/název žadatele
 • adresa
 • datum založení (např. u sdružení, podniků)
 • příp. kontaktní osoba

Využijte prosím formuláře pro popis projektového záměru. Společně s tímto formulářem prosím zašlete na Společný technický sekretariát i vyplněné a podepsané Prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů .

Projektové záměry jsou zpracovány převážně pomocí elektronické komunikace, která obsahuje jak data týkající se projektu, tak osobní data, které JTS obdrží od žadatele. Podle saského zákona na ochranu dat (SächsDSG) je Saská rozvojová banka - dotační banka - (SAB) povinována chránit především osobní data. Prosíme Vás proto, abyste Společnému technickému sekretariátu společně s popisem projektového záměru doručili i kompletně vyplněné a podepsané Prohlášení o souhlasu. Upozorňujeme na to, že Váš souhlas s nekódovaným zasíláním osobních dat je dobrovolný. Máte právo toto Prohlášení nepodepsat nebo s budoucí účinností odvolat, pokud tomu nebrání právní důvody. V takovém případě je potřeba zasílat data zakódována, přičemž kódování by mohlo mít za následek, že se značně prodlouží zpracování Vašeho záměru.

Konzultační dny v Sasku

Saským zájemcům jsou konzultace poskytovány Společným technickým sekretariátem, resp. ve spolupráci se saskými euroregiony a s Regionálními pobočkami SAB. Aktuální konzultační dny v Sasku naleznete zde .


Zdroj informací: http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena