Konference „Strukturální fondy v ČR: úspěšná minulost, perspektivní budoucnost“, 29.4.2010, Praha

Konference „Strukturální fondy v ČR: úspěšná minulost, perspektivní budoucnost“, 29.4.2010, Praha

Typ akce: Seminář
Termín konání: 29. 4. 2010 10:00 - 17:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Top Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov

Závěry konference naleznete zde.

Program konference:

10:00 – 10:10 Zahájení konference
10:10 – 10:20 Vystoupení zástupce Evropské komise
10:20 – 10:40 Stručný rozbor makroekonomických souvislostí ve vztahu k minulému programovému období
10:40 – 11:00 Zhodnocení výsledků čerpání Evropských fondů v minulém programovém období
11:15 13:00 Panel k výsledkům jednotlivých OP v období 20042006:
- JPD2, FS, SROP, Interreg; Equal, JPD3, OP RLZ; OP PP; OP I; OP RVMZ
14:00 – 14:10 Vystoupení zástupce Evropské komise
14:10 – 14:30 Prezentace výsledků současného programového období
14:30 – 16:00 Workshopy  problematika OP v současném programovém období:
- Věda, výzkum, školství a lidské zdroje; Regionální rozvoj; Infrastruktura dopravy a životního prostředí;  Zemědělství
16:20 – 16:30 Shrnutí workshopů
16:30 – 16:40 Závěrečné shrnutí
 
Přednášející:
Ing. Martin Plachý, 1. náměstek ministra, MMR
Jack Engwegen, ředitel české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise
Ing. Petr Zahradník, manažer EU Office České spořitelny, bývalý člen Národní ekonomické rady Vlády ČR
Ing. Daniel Braun, MA, vrchní ředitel Sekce NOK a evropských záležitostí, MMR
Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR, MMR
Ing. Lumíra Kafková, ředitelka Odboru řízení operačních programů, MMR
PhDr. Iva Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, MPSV
Ing. Břetislav Grégr, ředitel Odboru koordinace strukturálních fondů, MPO
Ing. Jan Kříž, ředitel Odboru fondů EU, MŽP
Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka Odboru Řídící orgán PRV, MZE

Chairmani workshopů:
Ing. Jarmila Modrá, ředitelka Národního vzdělávacího fondu
Ing. Radek Pažout, tajemník Hospodářské komory ČR
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury
Ing. Kateřina Bělinová, ředitelka Odboru Řídící orgán PRV, MZE
Ing. Petr Zahradník, manažer EU Office České spořitelny, bývalý člen Národní ekonomické rady Vlády ČR

Registrace na konferenci bude možná od 6. dubna do 28. dubna 2010.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena