konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání

konference Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání

Typ akce: Seminář
Termín konání: 11. 6. 2012 8:30 - 15:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Ostrava

Moravskoslezský kraj a Ministerstvo průmyslu a obchodu Vás srdečně zvou na konferenci "Využívání finančních nástrojů jako formy podpory pro malé a střední podnikání", která se bude konat na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, Nová aula, místnost NA2.

Cílem konference je seznámit účastníky s novými formami podpory malého a středního podnikání.

Na konferenci je možné se přihlásit pomocí registračního formuláře nejpozději do 5. června 2012 včetně.

Účast na konferenci je bezplatná.

Kontaktní údaje na pořadatele konference:
Ing. Hana Vídenská
+420 595 622 181
hana.videnska@kr-moravskoslezsky.cz

Bližší informace o akci a možnost přihlášení je zde:


Nebo zde:

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena