Evropské fórum měst / European Urban Forum

Evropské fórum měst / European Urban Forum

Typ akce: Konference
Termín konání: 13. 10. 2017 9:30 - 15:45 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Staroměstské nám. 6 , Staré Město, 110 00 Praha 1

Evropské fórum měst: mezinárodní konference o perspektivách rozvoje měst v regionu Evropské hospodářské komise OSN a o den dříve 12. října 2017 Sídliště, jak dál? Mezinárodní workshop o koherentních přístupech k plánování měst a jejich řízení.

European Urban Forum: International conference on perspectives of urban development in the region of the UN Economic Commission for Europe and a day before on 12 October, 2017 for Housing Estates, What‘s Next? International workshop on coherent approaches to urban planning and municipal management.

Kapacita přihlášených byla vyčerpána. Je možné se přihlásit pouze na místě. The capacity of participants was reached. You will be able to register on the spot.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena