Evaluace ESI fondů v ČR: rychleji, přesněji, užitečněji / Evaluating ESI funds in the Czech Republ

Evaluace ESI fondů v ČR: rychleji, přesněji, užitečněji / Evaluating ESI funds in the Czech Republ

Typ akce: Konference
Termín konání: 2. 11. 2016 9:00 - 16:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Pařížská 4, Praha 1
  • Venue:      Ministry of Regional Development, entrance Pařížská 4, Prague
  • Date:         2nd November 2016
  • Type:         conference
  • Capacity: 100
Interpreting into English will be available.

3. 11. 2016 se uskuteční navazující vzdělávací workshop s kapacitou 60 osob určený pro odbornou veřejnost.

There will be a follow-up training workshop for up to 60 participants on 3rd November 2016. Více informací v příloze / More information in attachment

Registration is closed at the moment/ Registrace je ukončena.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena