Metropolitní a přeshraniční funkční oblasti, definice, příklady a metodiky programování po roce 2020

Metropolitní a přeshraniční funkční oblasti, definice, příklady a metodiky programování po roce 2020

Typ akce: Seminář
Termín konání: 14. 11. 2019 9:30 - 16:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Centrum architektury a městského plánování (CAMP)
Vyšehradská 51
Praha
 

Cíle workshopu

Dvanáct let po přijetí Lipské charty za německého předsednictví v Radě EU je součástí hlavního politického proudu v Evropě integrovaná městská politika, ale její prováděcí proces stále klade mnohé otázky. Zásady Charty jsou dnes stejně relevantní jako v roce 2007, avšak kontext se změnil jak z hlediska sociálně politického, tak v rámci tvorby politik. Vzhledem k pokračujícímu uplatňování Lipské charty a v souvislosti s nadcházejícím německým předsednictvím Rady EU v roce 2020 se program ESPON a síť EUKN spojily, aby uspořádaly workshop na téma „Metropolitní a přeshraniční funkčnost – definice, příklady a metodiky pro programování po roce 2020“.

 
Cílem workshopu je sladit různá chápání pojmu funkční oblasti. Města a metropolitní oblasti se potýkají se zásadními politickými otázkami co do jejich územního rozvoje, existence funkčních městských oblastí (FUA), definování měst a jejich dojezdových zón. Funkční městské oblasti přesahují formální administrativní hranice. To znamená, že metropolitní oblasti často trpí roztříštěností tvorby politik.
 
S novým návrhem nařízení Evropské komise, který zavádí koncept „funkční oblasti“, by se tato koncepce měla formovat v nastupujícím programovém období po roce 2020 především v souvislosti s přípravou nových programů Interreg. Jaká kritéria vytvářejí oblast „funkční“? A na jaké územní úrovni? Workshop nabídne diskusi o konkrétních metodických výzvách, se kterými se setkáváme při definování funkčních oblastí jak v přeshraničním, tak v městském kontextu, a prozkoumá četné operativní aspekty tohoto fenoménu.
 

Registrace

Workshop je určen odborníkům z řad veřejné správy, zástupcům akademické obce, ale také urbanistům a územním plánovačům. 

Registraci na workshop, která bude možná do 10. listopadu včetně, naleznete na webových stránkách programu spolupráce ESPON.
V týdnu od 21. listopadu 2019 bude po stejným odkazem na webových stránkách zveřejněn i finální program workshopu.

Simultánní tlumočení z a do češtiny je zajištěno.
 

Pro registraci na akci pokračujte externím registračním odkazem: zde

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena