Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Nová publikace ministerstva vnitra Úspěšné projekty IOP a OP LZZ

Nová publikace ministerstva vnitra Úspěšné projekty IOP a OP LZZ

Publikace představuje přehledným a čtivým způsobem dvacet projektů realizovaných v období 2007-2013 Integrovaným operačním programem a Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Vybrané projekty spojuje snaha naplnit cíle Strategie Smart Administration a přispět tak ke kvalitnímu a efektivnímu fungování veřejné správy.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena