Evropské fondy v ČR > Programové období 2007-2013 > Informační materiály > Leták se základními informace o OPD - duben 2009

Leták se základními informace o OPD - duben 2009

V letáku Operačního programu Doprava (duben 2009) naleznete základní informace o programu - např. popis prioritních os, přehled podporovaných aktivit a informace o připravovaných výzvách na rok 2009.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena