Zveřejněna aktualizovaná verze návrhu Programového dokumentu Operačního programu Jan Amos Komenský

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena