Zveme na online workshop přestavující JASPERS, iniciativu pomáhající s čerpáním fondů EU

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena