Zaměření prostředků z REACT-EU bylo schváleno Monitorovacím výborem IROP

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena