Ve srovnání čerpání z fondů EU si Česko vede dobře, v žebříčku evropské sedmadvacítky je na 12. míst

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena