V celostátním finále soutěže Navrhni projekt se utká osm týmů

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena