Revizi Dohody o partnerství projednala na pracovní úrovni Rada pro Evropské strukturální a investičn

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena