Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy projednala stav čerpání evropských fondů i příprav

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena