Posílení přeshraniční spolupráce, především obcí v přeshraničním česko – polském území

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena