ČR se daří naplňovat cíle Agendy 2030, konstatovala Klára Dostálová na konferenci OSN

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena