Nové vydání publikace představuje systém čerpání z ESI fondů v období 2014-2020

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena