Na jaře pokračují úspěšné semináře „Jak zadávat veřejné zakázky prostřednictvím Národního elektronic

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena