Na jaře pokračují úspěšné semináře „Jak zadávat veřejné zakázky prostřednictvím Národního elektronic

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena