Klára Dostálová v Lucemburku: Státy by měly mít větší možnost určit, kam směřovat podporu z fondů EU

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena