Klára Dostálová jednala s ministry o současném čerpání i budoucnosti fondů EU

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena