Klára Dostálová jednala s ministry o současném čerpání i budoucnosti fondů EU

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena