Jak zpracovat Cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů M

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena