Jak zpracovat Cost-benefit analýzu u projektů spolufinancovaných z fondů EU? Poradí série seminářů M

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena