Jak měřit přínos projektů podpořených z fondů EU na kvalitu života? Téma pro unikátní workshop evalu

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena