Integrované plány rozvoje měst (IPRÚ) přehledně v nové publikaci

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena