Evropské fondy pomáhají: Peníze EU zkvalitní výcvik záchranářů. Středisku vévodí vrtulníkový trenažé

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena