Evropské fondy pomáhají: Horažďovický primát - z brambor vyrobí škrob a díky dotaci EU i krmivo

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena