Doporučené postupy pro vyloučení střetu zájmů na úrovni MAS

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena