Čeští příjemci dotací už mají pod smlouvou více než 90 % prostředků současného programového období

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena