Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > Resortní koordinační skupina MMR pro EU (RKS MMR)

Resortní koordinační skupina MMR pro EU (RKS MMR)

Resortní koordinační skupina je základním orgánem ministerstva pro účely koordinace plnění úkolů vyplývajících z členství ČR v EU v oblasti působnosti ministerstva pro místní rozvoj.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena