Rada pro fondy Evropské unie

Rada pro fondy Evropské unie je podle ustanovení § 17b zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci poskytované z fondů Evropské unie podle pravidel Evropské unie.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena