Rada pro ESI fondy

Rada pro ESI fondy je podle ustanovení § 18 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, poradním orgánem vlády v oblasti koordinace pomoci poskytované Evropskou unií ze všech ESI fondů.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena