PS Rady pro ESI fondy

Pracovní skupiny Rady pro ESI fondy jsou zřízeny na základě článku 6 Statutu Rady pro ESI fondy. Jedná se o pět pracovních skupin s konkrétním tematickým zaměřením, které řeší soulad se strategiemi a dosažení synergií v příslušných oblastech jejich zaměření. Jednotlivé pracovní skupiny jsou vedeny generálními sekretáři, resp. generálním zmocněncem, kteří jsou jmenováni předsedou Rady pro ESI fondy, tj. předsedou vlády.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena