Evropské fondy v ČR > Národní orgán pro koordinaci > Pracovní skupiny > PS pro přípravu jednotlivých programů

PS pro přípravu jednotlivých programů

Kromě platforem zabývajících se horizontálními tématy přípravy programového období 2014–2020 jsou jednotlivými řídicími orgány zřizovány rovněž pracovní skupiny pro přípravu jednotlivých programů spolufinancovaných z ESI fondů v programovém období 2014–2020.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena