Posouzení vlivů OP PIK 2014–2020 na životní prostředí

Posouzení vlivů provádění Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na programové období 2014–2020 na životní prostředí (SEA).

Operační program OP Podnikání a inovace
Druh evaluace ex-ante
Tematické zaměření evaluace 2014+
Rok ukončení 2014
Programové období 2014–2020
Účelem provedení procesu SEA je zajištění souladu OP PIK s požadavky na ochranu životního prostředí a zajištění environmentální integrity OP PIK, tedy zejména respektování referenčních dokumentů přijatých na evropské a národní úrovni, podporu udržitelného rozvoje a prevenci závažného nebo nevratného poškození životního prostředí a lidského zdraví. Důležitým prvkem je rovněž využití procesu SEA k formulaci cílů a priorit v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, které lze zapracovat přímo do textu návrhu OP PIK.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena