Evaluace střednědobého pokroku v OP TP

Operační program Operační program Technická pomoc
Druh evaluace mid-term
Tematické zaměření evaluace řízení a implementace
Rok ukončení 2011
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo vyhodnocení střednědového pokroku v rámci OPTP za účelem zvýšení efektivity řízení programu a kvality čerpání prostředk z fondů EU.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena