Evaluace nastavení podmínek programu kotlíkové dotace v rámci OP ŽP 2014–2020

Cílem evaluace bylo především vyhodnotit 1. výzvu o oblasti kotlíkových dotací, zprostředkovat zpětnou vazbu administrátorům programu a poskytnout podklady pro nastavení podmínek pro 2. výzvu.

Operační program Operační program Životní prostředí
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace absorpční kapacita; indikátory
Rok ukončení 2017
Programové období 2014–2020

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena