Evaluace monitorovací systému v rámci OP TP

Operační program OP Technická pomoc
Druh evaluace on-going
Tematické zaměření evaluace monitorovací systém
Rok ukončení 2010
Programové období 2007–2013
Cílem evaluace bylo ověření funkčnosti a spolehlivosti monitorovacího systému využívaného v rámci OPTP ( MONIT 7+ a BENEFIT7).

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena