Evaluace efektů dosažených implementací ROP Střední Čechy

Zhodnocení implementace ROP Střední Čechy.

Operační program ROP Střední Čechy
Druh evaluace ex-post
Tematické zaměření evaluace dopadová evaluace
Rok ukončení 2015
Programové období 2007–2013
Hlavním cílem projektu je zhodnocení implementace ROP SČ, naplnění stanovených cílů a identifikace reálných efektů případně dopadů (i předpokládaných) dosažených realizací stěžejních aktivit ROP SČ na region soudržnosti Střední Čechy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena