Harmonogram příprav

V přiložených dokumentech uvádíme harmonogram vybraných milníků na národní a evropské úrovni, který obsahuje data důležitých jednání, zveřejnění zásadních dokumentů či jiných nosných momentů v přípravě období po roce 2020, a harmonogram zpracování Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020.

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena