Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Úvěry > Program Úspory energie - úvěry

Program Úspory energie - úvěry

Podnikatelé mohou díky tomuto programu financovat své projekty, jejichž cílem je úspora energie. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy, musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstva průmyslu a obchodu.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena