Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Úvěry > Program INFIN - úvěry

Program INFIN - úvěry

Program INFIN nabízí malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na financování inovativních podnikatelských projektů na území hlavního města Prahy. Projekty musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Program je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR) hlavního města Prahy

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena