Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Úvěry > IFN (Inovativní finanční nástroje) SC 3.5

IFN (Inovativní finanční nástroje) SC 3.5

IFN SC 3.5 poskytuje podporu formou půjčky z ESIF zdrojů, která může být zkombinována s dotací z prostředků SFŽP v maximální výši 25 % CZV. Podpora je zaměřena na snižování environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení. Je určena zejména obcím, městům, příspěvkovým organizacím či podnikům, případně dalším subjektům uvedeným ve výzvě. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy Půjčka je poskytována z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) Ministerstva životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena