Evropské fondy v ČR > Finanční nástroje > Kapitálové vstupy > Fond fondů Rizikového kapitálu

Fond fondů Rizikového kapitálu

Program podporuje přístup malých a středních podniků (začínajícím či rozvojovým ve smyslu OP PIK) k rizikovému financování v raných fázích rozvoje (tzv. seed kapitál a start-up kapitál, neboli společně early-stage). Zvláštní důraz je kladen na inovativní a ekonomický potenciál a účinnější využívání alternativních forem financování rozvoje podniků a rozvoj nových návratných forem podpory podnikání za účasti soukromého sektoru.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena