Evropské fondy v ČR > Programové období 2014-2020 > Dohoda o partnerství > Synergie a komplementarity > Analýza programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů

Analýza programů EU v souvislosti s doplňkovostí s programy ESI fondů

Unijní programy spolu s Evropskými strukturálními a investičními fondy (ESIF) patří mezi hlavní evropské programy, jež přispívají k naplňování cílů strategie Evropa 2020. V souvislosti s vývojem politiky soudržnosti lze očekávat, že význam přímo řízených unijních programů po roce 2020 vzroste.

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena