Projekty a monitoring

Pod tímto odkazem naleznete informace o podaných, případně vybraných a realizovaných projektech. V blízké budoucnosti zde budou publikovány i informace tzv. "best practise", tedy příkladných a zajímavých projektů.

Opatření 3.3 SROP – Šance pro rozvoj regionů

Projekty opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu (SROP) realizované jednotlivými kraji v programovacím období 2004—2006 měly za cíl přípravu regionů na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v letech 2007—2013, a to formou posílení administrativní a absorpční kapacity. Principem byla tvorba partnerství, která měla zajistit účast všech klíčových aktérů regionu ze všech sektorů na tomto procesu. Celkem se v opatření 3.3 realizovalo 21 projektů v letech 2004-2007.

Publikace Pro peníze do Evropy

Řídící orgán SROP vydal v roce 2006 publikaci představující úspěšné projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů.

Leták Společný regionální operační program po dvou letech

Nový leták, použitelný také jako informační skládačka, popisující populární formou výsledky operačního programu.

Publikace 2 roky realizace SROP

Publikace "2 roky realizace Společného regionálního operačního programu" stručně představuje pohled na dosavadní realizaci a výsledky programu SROP k 30.6.2006, tedy cca po dvou letech od vyhlášení první výzvy pro předkládání projektů v tomto programu.

Střednědobá evaluace Společného regionálního operačního programu

Na základě doporučení Evropské komise a Evaluační jednotky RPS se uskutečnil projekt "Evaluace střednědobého pokroku programu SROP". Řídící orgán SROP zařadil na základě těchto doporučení projekt evaluace střednědobého pokroku programu SROP do svého Evaluačního plánu na roky 2005 a 2006.

Informace o projektech

Pod tímto odkazem naleznete informace o podaných, případně vybraných a realizovaných projektech v rámci jednotlivých kol výzev. V blízké budoucnosti zde budou publikovány i informace tzv. "best practise", tedy příkladných a zajímavých projektů.

Výroční zprávy programu SROP

Zde naleznete výroční zprávy Společného regionálního operačního programu.

Měsíční analýzy programu SROP

Materiál, který monitorujuje a popisuje pokrok v realizaci Společného regionálního operačního programu (SROP), obsahuje vždy údaje k poslednímu dni daného měsíce. Materiál je zveřejňován pravidelně každý měsíc.

V současné době můžete nahlédnout do "prezentační webové databáze" Monitorovacího systému strukturálních fondů, kde najdete v registru žádostí dosud zaevidované projekty.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena