ImpIementace ČR 2017

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Województwo Dolnośląskie / Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Registrační číslo: CZ.11.5.125/0.0/0.0/15_007/0000694
Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2017

Informace o projektu

Projekt předpokládá realizaci aktivit Regionálního subjektu ze strany Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství, zejména z ročních Planů komunikačních aktivit. Jeho cílem je zajištění přístupu k plné informaci o Programu pro dolnoslezské a potenciální příjemce (informační, promoční, poradenské aktivity) a pro veřejnost. Je to důležité zejména s ohledem na územní rozlohu podporované oblasti v dolnoslezském vojvodství a značnou vzdálenost do JS v Olomouci.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 64 576,20 EUR
Veřejné zdroje ČR: 11 395,80 EUR
 
Celková částka: 75 972,00 EUR

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena